Separatory spożywcze

Wykorzystanie profesjonalnych separatorów w przetwórstwie mięsnym oraz spożywczym umożliwia maksymalizację zysków i optymalne zużycie dostępnych surowców żywnościowych. Ich działanie polega na mechanicznej separacji mięsa zwierzęcego od elementów kostnych. Na stronie ERY dostępne są nowoczesne separatory spożywcze dostosowane do pracy w każdych warunkach.