Produkcja jakiejkolwiek żywności wymaga, aby spełniane były standardy jakościowe karmy, ale także higieniczne. W trakcie wytwarzania karmy dla psów niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej higieny samego mięsa, ale także całego procesu produkcyjnego. Ze względu na ciągłą styczność maszyn z produktami pochodzenia zwierzęcego należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do praktyk dobrej higieny pracy. Przepisy Unii Europejskiej stawiają, przed producentami karmy da psów wyzwanie, w postaci szczegółowych zaleceń i rozporządzeń, bezwzględnie wymagających przestrzegania. W wytwórni produktów spożywczych dla psów najczęściej wykorzystywane środki to produkty pochodzenia zwierzęcego, które nieraz zaklasyfikowane są jako uboczne lub nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. Zapewniając bezpieczną obróbkę, producent eliminuje ryzyko stworzenia zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Na każdym etapie produkcji karmy dla psów należy stosować praktyki, które pozwalają na łatwiejsze zachowanie higieny. Jak wyeliminować zagrożenia w produkcji żywości dla zwierząt Zagrożenia spotykane w produkcji karmy dla psów możemy podzielić na…