Bezpieczeństwo w produkcji karmy dla psów – jak je zapewnić?

Produkcja jakiejkolwiek żywności wymaga, aby spełniane były standardy jakościowe karmy, ale także higieniczne. W trakcie wytwarzania karmy dla psów niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej higieny samego mięsa, ale także całego procesu produkcyjnego. Ze względu na ciągłą styczność maszyn z produktami pochodzenia zwierzęcego należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do praktyk dobrej higieny pracy. Przepisy Unii Europejskiej stawiają, przed producentami karmy da psów wyzwanie, w postaci szczegółowych zaleceń i rozporządzeń, bezwzględnie wymagających przestrzegania.

W wytwórni produktów spożywczych dla psów najczęściej wykorzystywane środki to produkty pochodzenia zwierzęcego, które nieraz zaklasyfikowane są jako uboczne lub nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. Zapewniając bezpieczną obróbkę, producent eliminuje ryzyko stworzenia zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Na każdym etapie produkcji karmy dla psów należy stosować praktyki, które pozwalają na łatwiejsze zachowanie higieny.


Jak wyeliminować zagrożenia w produkcji żywości dla zwierząt

Zagrożenia spotykane w produkcji karmy dla psów możemy podzielić na fizyczne, chemiczne i biologiczne. Są to czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo karmy poprzez jej zanieczyszczenie.

Zanieczyszczenia chemiczne

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń chemicznych w karmie należy zwrócić uwagę na środki wykorzystywane w czyszczeniu maszyn. Nie powinny one pozostawiać pozostałości na powierzchni maszyn. Dlatego istotny jest materiał budujący maszynę oraz struktura powierzchni urządzeń. Odpowiednie cechy maszyny zagwarantują, że zastosowane środki chemiczne nie będą się kumulować i dostawać do kolejnych partii produkowanej karmy. Istotne jest, aby maszyny przeznaczone do produkcji karmy, były łatwe w czyszczeniu, co znacznie obniży czas przeznaczony na dezynfekcję sprzętu.

Zanieczyszczenia fizyczne

Podczas produkcji karmy dla psów istnieje także ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń fizycznych. Są to cząstki stałe, wszelkie ciała obce, które niezamierzenie do karmy trafiły. Aby, wyeliminować zagrożenie, istotne jest wykorzystywanie maszyn metalowych o trwałej konstrukcji. Wytrzymałe materiały tworzące takie maszyny jak MAREL PLATINO 400 FLATTENERdo rozbijania steków oraz kotletów drobiowych i KRAJALNICA HOLAC HA 125 N, pozwalają na bezpieczną produkcję pożywienia dla psów. Maszyny te mają solidną konstrukcję i całkowicie eliminują ryzyko dostawania się do karmy metalowych odłamków i opiłków.

Zanieczyszczenia biologiczne

Tę grupę zanieczyszczeń stanowią patogenne mikroorganizmy, które rozwijają się w karmie w ilości przewyższającej określone przez prawo europejskie standardy. Mikroorganizmy rozwijają się w mięsie oraz produktach roślinnych. Sprzyjającymi warunkami dla rozwoju patogenów są: nieprawidłowa faktura mięsa, nieodpowiednia temperatura przechowywania, a także zbyt mała lub zbyt duża utrata wody z tkanek. Wybór odpowiednich maszyn pozwoli na uniknięcie nieprawidłowego rozdrobnienia lub odwodnienia mięsa. Należy także prawidłowo wykonać procedurę dezynfekcji na powierzchni elementów maszyny. Stąd tak istotne są maszyny, które pozwalają na dostęp do najmniejszych części urządzeń i ich proste czyszczenie.
Aby uniknąć zagrożeń biologicznych, należy zwrócić uwagę na prawidłowe warunki transportu środków spożywczych. Również przechowywanie nie powinno wywoływać ryzyka zanieczyszczeń paszy.

Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego przechowywania.

W celu uniknięcia ryzyka namnażania się bakterii w wyprodukowanej karmie dla zwierząt należy zapewnić produktowi prawidłowe warunki przechowywania. Istotne jest przestrzeganie zalecanych temperatur pomieszczeń, w których karma jest składowana, a także szczelność opakowań. Prawidłowo zamknięte opakowania chronią karmę przed dostępem szkodników oraz rozwojem patogenów. W tym celu karmę dla psów należy spakować w sposób niepozwalający na dostęp powietrza, nie tylko w trakcie składowania w magazynie, ale również na sklepowych półkach, przez cały okres przydatności określony na opakowaniu. PAKOWACZKA DWUKOMOROWA lub OBROTOWY TRAYSEALER pozwalają na szybkie, a przy tym dokładne i szczelne pakowanie produktów.

Prawidłowa obróbka produktów spożywczych oraz pakowanie zgodne ze standardami wspomagają zabezpieczenie żywności przed zagrożeniami zanieczyszczającymi karmę. Spełnianie wymogów unijnych dotyczących bezpieczeństwa żywności dla zwierząt, będzie znacznie łatwiejsze przy użyciu odpowiednich maszyn. Wybór produktów ERY FOOD MACHINERY gwarantuje Państwu szybszą i bezpieczniejszą produkcję na każdym etapie.